Medyum ruhlar alemi ile iletişim kurduğunu ve ölü olan kişilerin ruhları ile irtibata geçerek bazı bilgileri öğrendiğini iddia eden kişidir. Söz konusu kelime Latince “medium” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime “ortadaki” anlamına gelmektedir. Bu kelime dilimize Fransızca’dan geçmiştir.

İstanbul, pek çok farklı milliyetten insanın bulunduğu bir ildir. Bu ilde fal baktırmak, büyü yaptırmak ya da geleceğine ilişkin bilgi almak isteyen kişilerin sayısı fazladır. Bu kişilerin her biri farklı bölgelerde bulunan medyumlarla irtibata geçmektedir. Dolayısıyla İstanbul’da medyumluk yapan çok sayıda kişi ile karşılaşmanız mümkündür.

Medyumluğun spiritüalizm ile alakalı olduğu bilinmektedir. Medyum olan kişilerin dünyada bulunan bedenini terk eden ruhlarla irtibata geçtiği bilinmektedir. O kişilerden alınan etkileri dünyaya yansıtan bu kişiler psişik bakımdan son derece hassas ve duyarlı olan kişilerdir. Bazı medyumlar zihinsel anlamda yoğunlaştıkları için zihinsel medyumlar olarak adlandırılmaktadır. Bazı medyumlar ise fiziksel medyumlardır. Zihinsel medyumlar bedeninin terk etmiş olan ruhlarla irtibata geçmektedir. Fiziksel medyumlar ise herhangi bir ruhla irtibata geçmeyen ama buna rağmen pek çok konuda paranormal aktivitelerde bulunan özel yeteneklere sahip kişilerdir. Yani medyum sadece kendi ruhu ile irtibat halindedir. Başka bir ruhtan etkilenmesi ve bu ruhu etkilemesi söz konusu değildir.

İstanbul’da medyumluk yapan pek çok kişi kara büyü, aşk büyüsü, büyü bozma gibi pek çok konu ile ilgilenmektedir. Ak büyü genellikle iyi niyetli medyumların yaptıkları bir uygulama olarak görülürken kara büyü kullanıldığı malzemeler ve niyet göz önünde bulundurulduğunda tavsiye edilmemektedir. Medyumluğun bir hüner olmadığı ve bu yeteneklerin kesinlikle yanlış amaçlar için kullanılmaması gerektiği hem dini kaynaklarda hem de ruhani konularla ilgilenen anlayışlarda vurgulanmıştır. Medyumun bu yeteneğini kötüye kullanması kesinlikle onaylanmamakta ve etik bulunmamaktadır. Ancak kara büyü yapan medyumlar hala vardır. Aynı zamanda bu yeteneği çıkar amaçlı kullanmak da kesinlikle onay almamaktadır.

Yeni spiritüalist akım medyumların yeteneklerinin fazla olduğunu ve bunun yanında medyumluk vazifelerinin ve sorumluluklarının da olması gerektiğini belirtmektedir. Zihinsel anlamda yoğunlaşma yaşayan medyumlar geleceği öngörebildiklerini belirtmektedir.